Your browser does not support JavaScript!
Check if JavaScript is enabled.
(nepřihlášen) Přihlášení
Sdílené dokumenty
 
Typ Kód ^ Jméno
suzp_01_2014 Oznámení stanoviště včelstev
suzp_02_2014 Žádost o vydání stanoviska k nezbytným opatřením navrženým k ochraně životního prostředí
suzp_03_2015 Oznámení změny odborného lesního hospodáře
suzp_04_2015 Žádost o dočasné odnění lesního pozemku
suzp_05_2015 Oznámení o konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese
suzp_06_2015 Oznámení o těžbě dřeva v lese majitele bez převzaté lesní hospodářské osnovy
suzp_07_2015 Žádost o povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
suzp_08_2015 Žádost o povolení výjimky ze zákazu těžby mýtní úmyslné v porostech mladších 80-ti let
suzp_09_2015 Žádost o trvalé odnětí lesního pozemku
suzp_10_2015 Žádost o vydání licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře - PO
suzp_11_2015 Žádost o vydání licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře - FO
suzp_12_2015 Žádost o stanovisko k zalesnění pozemku
suzp_13_2015 Žádost o souhlas se stavbou na pozemku určeném k plnění funkcí lesa
suzp_14_2015 Žádost o souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesa
suzp_15_2015 Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
suzp_16_2015 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti pozemku k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa
suzp_17_2015 Žádost o prohlášení pozemku za pozemky určené k plnění funkcí lesa
suzp_18_2015 Žádost o dočasné omezení využívání lesního pozemku
suzp_19_2015 Žádost o trvalé omezení využívání lesního pozemku
Copyright © 2006-2014 Software602, EULA